Czym jest analiza techniczna na rynku Forex

Analiza techniczna to badanie akcji cenowej w celu ustalenia, czy warto kupić lub sprzedać aktywa i po jakiej cenie.

Jest wykonywana bezpośrednio na wykresie cen aktywów, za pomocą wskaźników technicznych, takich jak RSI lub MACD, lub za pomocą innych narzędzi, takich jak wsparcie/opór, zniesienia Fibonacciego lub ich kombinacje.

Handlowcy odnoszący sukcesy świadczą, że „trend jest twoim przyjacielem” i „nie próbuj jeździć konno, w przeciwnym kierunku niż koń zmierza”. Odniesiesz większy sukces, handlując przy pomocy długoterminowego trendu i trzymając się z daleka od rynków bez wyraźnego trendu.

Kiedy analityk zidentyfikuje trend, następnym krokiem jest próba określenia, jak daleko ten trend może zajść lub kiedy może się wyczerpać, aby ocenić, czy stanowi okazję do handlu. Chodzi o to, aby kupić po najniższej cenie w trendzie wzrostowym i sprzedać go po najwyższej cenie lub odwrotnie, w przypadku trendu spadkowego.

Trendy składają się z impulsów i wzniesień w formie zygzaka, które są również nazywane poziomami wsparcia i oporu (retracement). Poziom wsparcia to określony poziomy cenowy, przy którym inwestorzy są skłonni kupić aktywa. Poziom oporu to cena, po której są skłonni sprzedać. Starsze poziomy są silniejsze niż nowsze, a po przekroczeniu poziomu może się on odwrócić, tak że stary poziom wsparcia staje się nowym poziomem oporu i odwrotnie.

Wsparcie i opór

Czym jest analiza wielointerwałowa

Analiza techniczna powinna być zawsze rozpatrywana z wielu przedziałów czasowych, od wykresu miesięcznego (gdzie każda świeca reprezentuje jeden miesiąc) do 1 godziny. Wykresy z wyższymi ramami czasowymi, takie jak tygodniowe czy miesięczne, mogą potwierdzić główny trend, podczas gdy wykresy z niższych ram czasowych, takie jak dzienne i 4-godzinne, mogą pomóc zidentyfikować najlepszą okazję do wejścia.