Ano ang pinakamahusay na oras upang makipagpalitan sa Forex

Ang 24-oras na merkado ng pandaigdigang forex ay maaaring igrupo sa 4 na sesyon sa pakikipagpalitan, ayon na rin sa mga oras na ang mga pangunahing mga sentro ng pinansiya  ay nagnenegosyo at nag-uulat ng ekonomikong datos.

  • North America - New York, USA
  • Asia - Tokyo, Japan
  • Asia-Pacific - Sydney, Australia
  • Europe - London, UK

Ang mga panahon ng mga mataas ang pakikipagpalitan, mabilis ang paggalaw ng mga presyo ay mga panahon na nagkakaroon ng pagkakataon at ang mga spreads ay nasa pinakamababa.

Ang pinakaaktibong panahon ng pakikipagpalitan ay kadalasan ang 4 na oras na magkasabay ang oras sa London at New York sa pagitan ng 8:00 - 12:00 oras sa New York, ito ang itinuturing na pinakamahusay na oras na makipagpalitan sa forex. Ang Sydney at Tokyo ay nagkakasabay rin sa pagitan ng 24:00-6:00 GMT.