Quản lý tiền là một bộ quy tắc sẽ giúp bảo vệ vốn của bạn và cuối cùng, hỗ trợ bạn tăng tài khoản giao dịch của mình.

Quy tắc quan trọng nhất là chỉ mạo hiểm một phần nhỏ tài khoản của bạn tại một thời điểm. Làm như vậy, bạn sẽ có thể chịu được những chuỗi thua không thể tránh khỏi. Theo nguyên tắc chung, nhiều nhà giao dịch tin tưởng vào việc mạo hiểm 2% giá trị tài khoản hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch

Drawdown là gì

Drawdown là sự giảm vốn từ mức cao vốn chủ sở hữu xuống mức thấp tiếp theo, thường được biểu thị bằng phần trăm. Drawdown tối đa chỉ mức drawdown mạnh nhất trong quá khứ mà một tài khoản đã phải trải qua.

 Thử Ngay! 

Cashback Forex - Công cụ tính Rủi ro Phá sản: Tính toán xác suất drawdown dựa trên rủi ro trên mỗi giao dịch, tỷ lệ thắng, v.v.

Cashback Forex - Công cụ tính Drawdown: Tính toán các hệ quả drawdown cho một loạt các khoản thua lỗ liên tiếp.