Απόδοση Συναλλαγών

Αναλύστε την απόδοσή σας
Μοιραστείτε προαιρετικά την απόδοσή σας
Χρήστης Χώρα λογαριασμός Μετοχικό κεφάλαιο Κέρδος Κέρδος % Κορυφαία βύθιση Μηνιαία Κέρδη % Χρηματιστής