Πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό
Πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό
Υπολογισμός μεγέθους παρτίδας στο MT4/MT5;
Παρτίδες (μέγεθος συναλλαγής) --
Μονάδες (μέγεθος συναλλαγής) --
Χρήματα σε κίνδυνο --
Ενσωμάτωση < />
 

Τι είναι τα Lots

Τι είναι τα Lots

Στο forex ένα Lot καθορίζει το μέγεθος συναλλαγής ή τον αριθμό των νομισματικών μονάδων που πρόκειται να αγοραστούν ή να πωληθούν σε μια συναλλαγή. Ένα Standard Lot είναι 100.000 μονάδες του νομίσματος βάσης.

Οι περισσότεροι μεσίτες επιτρέπουν συναλλαγές με κλασματικά μεγέθη lot έως και 0,01 ή ακόμα και λιγότερο. Τα κλασματικά μεγέθη lot αναφέρονται μερικές φορές ως mini lots, micro lots και nano lots. Ανατρέξτε στην παραπάνω εικόνα για να συγκρίνετε τα μεγέθη και τις μονάδες.