Mój link polecający
Ustaw rabaty|  Admirals
1. Otwórz konto Admirals
Płatności są naliczane i wysyłane automatycznie do 12 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rabaty zostały uzyskane.
Existing Account Holders Contact broker directly and request your trading account to be assigned under our IB 21390.
2. Wybierz typ konta 1. Wybierz typ konta
3. Wprowadź numer konta 2.Wprowadź numer konta
Ten broker nie zezwala na dokonywanie zmian na istniejących kontach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.