กำหนดเงินคืน |  Tickmill UK
ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชี Tickmill UK
โปรดป้อน IBU78115055 หากระบบถามรหัส IB

ผู้ถือบัญชีในปัจจุบัน - เข้าสู่ระบบพื้นที่ของลูกค้า TickMill เปิดบัญชีซื้อขายบัญชีใหม่ เลือกผู้แนะนำนายหน้าหน้าใหม่จากเมนูเลื่อนลงแล้วป้อนIBU78115055 ในฟิลด์รหัส IB
ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอนที่ 3 ใส่หมายเลขบัญชีของคุณ ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขบัญชีของคุณ
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม