คุณจะต้องกรอกตัวเลขที่ถูกต้อง
คุณจะต้องกรอกตัวเลขที่ถูกต้อง
คำนวณขนาด lot ใน MT4/MT5?
ล็อต (ขนาดการเทรด) --
ยูนิต (ขนาดการเทรด) --
จำนวนเงินที่เสี่ยง --
ฝัง < />

ล็อต (Lot) คืออะไร

ล็อต (Lot) คืออะไร

ใน Forex ล็อต (Lot) หมายถึง ขนาดการซื้อขาย หรือจำนวนหน่วยสกุลเงินที่มีการซื้อหรือขายในการเทรดหนึ่ง ๆ หนึ่งล็อตมาตรฐานคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้มีการซื้อขายด้วยขนาดล็อตที่เล็กลงถึง .01 หรือน้อยยิ่งกว่านั้น ขนาดล็อตที่เป็นเศษส่วนนี้ บางครั้งจะเรียกว่า มินิล็อต ไมโครล็อต หรือนาโนล็อต โปรดดูที่ภาพด้านบนเพื่อเปรียบเทียบขนาดและหน่วย