Бъдете в течение с важни икономически събития, засягащи пазара на Форекс. Календар в реално време, обхващащ събития, предишни, прогнозни и действителни числа.

Правителствата и различните сектори по света постоянно измерват и отчитат икономическия растеж и данни, а надеждният икономически календар е един от най-добрите инструменти на трейдъра.

Волатилността, създадена от валутна двойка като EUR/USD след оповестяване на ключови данни за заетостта като нефермерски ведомости в САЩ, може да създаде големи движения и ценови пропуски. Ако цените например имат пропуски от 50 пипса, това означава, че в този диапазон от 50 пипса няма ликвидност и за момента не можете да излезете от сделка или да направите нова такава.

Отварянето на позиции по време на големи икономически или геополитически новини може да бъде рисковано. В рамките на секунди може да възникне голяма волатилност след подобни новини.

Преди публикуването на икономически данни, анализаторите се опитват да прогнозират резултатите и се формира консенсусна оценка. Ако данните са много важни и отчетената стойност е значително по-различна от предвижданията, може да настъпи голяма волатилност.

В началото на всяка седмица не забравяйте да проверите икономическия календар за предстоящи събития с голямо и средно въздействие, като използвате иконата за въздействие до името на събитието. При събитията с голямо въздействие иконата е червена, докато при тези със средно е оранжева.

Стойността „Въздействие“ върху календара представлява потенциалът на този отчет да окаже влияние на пазара. Ако данните, публикувани в икономически отчет, се различават значително от прогнозите или от очакванията, то тогава въздействието може да бъде реализирано. В противен случай, ако данните са в съответствие с очакванията, отчетът може да има малко или никакво въздействие.

Обикновено трейдърите проверяват предстоящите икономически събития в календара по 2 причини. Първата е за да избягват отварянето на позиции по време на потенциално висока волатилност. Втората е за да използват тази волатилност, търсейки добри входни и изходни точки при нови или съществуващи сделки.

На повечето форекс икономически календари ще видите важните стойности, посочени по-долу.

Стойност за предходен месец - Показва резултатите от предходния месец, които могат да се променят, защото понякога се прави корекция на предходен месец. Тази изненада може да причини волатилност.

Прогнозна или консенсусна стойност - Показва прогнозата въз основа на консенсус от икономически анализатори.

Действителна стойност - Показва действителната стойност на отчета и може да причини волатилност ако се различава значително от прогнозата.

Въздействие - Степен на потенциалното въздействие на отчет се обозначава с цветна икона до името на събитието. Червеното означава силно въздействие, а оранжевото означава средно силно въздействие.

Проверявайте често нашия икономически календар, за да сте сигурни, че винаги ще знаете за предстоящи събития със силно и средно въздействие. 

CBFX - Икономически Kалендар
Зареждане...
Вмъкни
 </>
Икономически календар. \ T
Дата
Дата
Оставащо време
Събитие
Въздействие
Действителен Прогноза Предишни
Действителен Прогноза Предишни