Настройте кешбек |  HotForex
Стъпка 1. Открийте HotForex сметка
Кешбекът се кредитира директно по Вашата брокерска сметка ежедневно, когато натрупаните приходи надвишат 5,00 щ.д.
Плащанията се кредитират и изпращат автоматично до 12-о число на месеца, следващ месеца, през който е заслужен кешбекът.
Existing account holders - Login to 'myHF', open a new trading account and enter the Introducing Broker ID:

Paid Direct to Your Broker Account-     HotForex SV: 8180     |    HotForex ZA: 10008180     |   HotForex SC: 25008180

Месечен кешбек-    HotForex SV : 13943     |    HotForex ZA: 10013943     |    HotForex SC: 25013943

*HotForex limits clients to 5 accounts unless more are requested.
Стъпка 2. Изберете типа на сметката Стъпка 1. Изберете тип на сметката
Стъпка 3. Въведете детайли за вашата сметка Стъпка 2. Въведете детайли за вашата сметка
Този брокер не разрешава промени на съществуващи сметки. Моля, свържете се с екипа ни по поддръжка за повече информация.