Настройте кешбек |  HotForex
Стъпка 1. Откриване на HotForex сметка
Кешбекът се кредитира директно по Вашата брокерска сметка ежедневно, когато натрупаните приходи надвишат 5,00 щ.д.
Плащанията се кредитират и изпращат автоматично до 12-о число на месеца, следващ месеца, през който е заслужен кешбекът.
Existing account holders - Login to 'myHF', open a new trading account and enter the Introducing Broker ID:

Изплатени директно по Вашата брокерска сметка-     HotForex : 8180     |    HotForex ZA: 10008180     |   HotForex SC: 25008180

Месечен кешбек-    HotForex : 13943     |    HotForex ZA: 10013943     |    HotForex SC: 25013943

*HotForex limits clients to 5 accounts unless more are requested.
Стъпка 2. Изберете вид сметка Стъпка 1. Изберете вид сметка
Стъпка 3. Въведете номера на своята сметка Стъпка 2. Въведете номера на своята сметка
Този брокер не разрешава промени на съществуващи сметки. Моля, свържете се с екипа ни по поддръжка за повече информация.