تنظیم استرداد وجه |  HotForex
گام ۱. یک حساب HotForex را باز کن
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
پرداختها در روز دوازدهم (12) ماه برای معاملاتی که بازپرداخت آنها از نخستین تا آخرین روز ماه قبل جمع شده است، تأمین و به صورت خودکار ارسال می‌شود.
Existing account holders - Login to 'myHF', open a new trading account and enter the Introducing Broker ID:

پرداخت مستقیم به حساب کارگزار شما-     HotForex SV: 8180     |    HotForex ZA: 10008180

استرداد ماهانه-    HotForex SV : 13943     |    HotForex ZA: 10013943

*HotForex limits clients to 5 accounts unless more are requested.
گام ۲. نوع حساب را انتخاب کن گام ۱. نوع حساب را انتخاب کن
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
گام 4. جزئیات حسابت را وارد کن گام 3. جزئیات حسابت را وارد کن
این کارگزار اجازه تغییر در حساب‌های موجود را نمی‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید.