Ayusin ang cash back |  HotForex
Unang Hakbang. Magbukas ng HotForex account
Ang cash back ay direktang naka-credit sa iyong broker account araw-araw kapag nakaipon ng kita na lampas sa $5.00
Iki-credit at awtomatikong ipapadala ang bayad pagdating ng ika-12 araw ng buwan para sa mga trade kung saan naipon ang cashback mula sa una hanggang sa huling araw ng nakaraang buwan.
Existing account holders - Login to 'myHF', open a new trading account and enter the Introducing Broker ID:

Bayad na Direkta sa Iyong Broker Account-     HotForex SV: 8180     |    HotForex ZA: 10008180

Buwanang cash back -    HotForex SV : 13943     |    HotForex ZA: 10013943

*HotForex limits clients to 5 accounts unless more are requested.
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
4 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. 3 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.