กำหนดเงินคืน |  FXOpen
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี FXOpen
ผู้ถือบัญชีในปัจจุบัน -คลิกปุ่ม “เปิดบัญชี” ด้านบนเพื่อเปิดบัญชีใหม่แล้วป้อนรหัส CLEARMARKETS ลงในตัวเลือกตัวแทน
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม