กำหนดเงินคืน |  FxOpen
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี FxOpen
ผู้ถือบัญชีในปัจจุบัน -คลิกปุ่ม “เปิดบัญชี” ด้านบนเพื่อเปิดบัญชีใหม่แล้วป้อนรหัส 111668 ลงในตัวเลือกตัวแทน
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 2 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม