Настройте кешбек |  IC Markets
Стъпка 1. Откриване на IC Markets сметка
С откриването на сметка чрез нас Вие ще търгувате на по-ниски спредове/комисиони!
Плащанията се кредитират и изпращат автоматично до 12-о число на месеца, следващ месеца, през който е заслужен кешбекът.
For question "Were you referred by an Introducing Broker" answer "Yes" and enter the campaign code: Намаляване на спреда/комисиона- 1780, Месечен кешбек- 1516
Стъпка 2. Изберете вид сметка Стъпка 1. Изберете вид сметка
Стъпка 3. Въведете номера на своята сметка Стъпка 2. Въведете номера на своята сметка
Този брокер не разрешава промени на съществуващи сметки. Моля, свържете се с екипа ни по поддръжка за повече информация.