Ustaw rabaty|  IC Markets
1. Otwórz konto IC Markets
Otwierając konto za naszym pośrednictwem, będziesz handlować na niższych spreadach/prowizjach!
Płatności są naliczane i wysyłane automatycznie do 12 każdego miesiąca za rabaty zgromadzone za zamknięte transakcje w okresie od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
For question "Were you referred by an Introducing Broker" answer "Yes" and enter the campaign code: Redukcja Spreadu/Prowizji- 1780, Miesięczny Rabat - 1516
2. Wybierz typ konta 1. Wybierz typ konta
Krok 3. Wybierz platformę transakcyjną Krok 2. Wybierz platformę transakcyjną
4.Wprowadź numer konta 3.Wprowadź numer konta
Ten broker nie zezwala na dokonywanie zmian na istniejących kontach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.