Ayusin ang cash back |  IC Markets
Unang Hakbang. Magbukas ng IC Markets account
Sa pagbubukas ng account mula sa amin ikaw ay makikipagpalitan na may mas mababang spread/komisyon!
Iki-credit at awtomatikong ipapadala ang bayad pagdating ng ika-12 araw ng buwan para sa mga trade kung saan naipon ang cashback mula sa una hanggang sa huling araw ng nakaraang buwan.
For question "Were you referred by an Introducing Broker" answer "Yes" and enter the campaign code: Pagbawas sa spread at komisyon- 1780, Buwanang cash back - 1516
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
4 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. 3 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.