Ustaw rabaty|  FP Markets
1. Otwórz konto FP Markets
Płatności są naliczane i wysyłane automatycznie do 12 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rabaty zostały uzyskane.
Otwierając konto za naszym pośrednictwem, będziesz handlować na niższych spreadach/prowizjach!
Jeśli Twoje konto jest już przyłączone do innego Brokera Wprowadzającego (IB):
1. Wyślij prośbę o zamknięcie konta na adres: onboarding@fpmarkets.com.au; a następnie
2. Po otrzymaniu potwierdzenia od brokera, że ​​konto zostało zamknięte, otwórz nowe konto za pośrednictwem naszych linków IB.
2. Wybierz typ konta 1. Wybierz typ konta
3. Wprowadź numer konta 2.Wprowadź numer konta
Ten broker nie zezwala na dokonywanie zmian na istniejących kontach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.