Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  FP Markets
Bước 1.Mở một tài khoản FP Markets
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
Bằng việc mở tài khoản của bạn thông qua chúng tôi, bạn sẽ giao dịch ở các mức chênh lệch/hoa hồng thấp nhất!
If your account is already under another referrer:
1. Send a request for account to be closed to: onboarding@fpmarkets.com.au; and
2. After broker has confirmed account has been closed, open a new account via our IB links.
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 2. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.