กำหนดเงินคืน |  Vantage Markets
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี Vantage Markets
Existing Account Holders:
1. Login to your Vantage Markets client Portal
2. Select Profile – Transfer IB/Affiliate option
3. Fill out the transfer form
4. Choose "IB" as the Partnership type
5. Enter in the IB code field:
58535 or for Australia residents 60630

Note:
• Transfer will be processed only if all trading positions are closed
• Vantage Markets will transfer the account on a weekend and notify the customer by email
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม