Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  Vantage Markets
Bước 1.Mở một tài khoản Vantage Markets
Existing Account Holders:
1. Login to your Vantage Markets client Portal
2. Select Profile – Transfer IB/Affiliate option
3. Fill out the transfer form
4. Choose "IB" as the Partnership type
5. Enter in the IB code field:
58535 or for Australia residents 60630

Note:
• Transfer will be processed only if all trading positions are closed
• Vantage Markets will transfer the account on a weekend and notify the customer by email
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.