กำหนดเงินคืน |  LiteFinance
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี LiteFinance
บัญชีปัจจุบันไม่สามารถถ่ายโอนได้ กรุณาเปิดบัญชีใหม่แทนโดยใช้อีเมลอื่น
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม