Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  LiteFinance
Bước 1.Mở một tài khoản LiteFinance
Không thể chuyển đổi tài khoản hiện tại. Vui lòng mở một tài khoản mới sử dụng địa chỉ email khác.
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.