ลิงก์แนะนำ
กำหนดเงินคืน |  Exness
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี Exness
เราจะโอนเงินคืนเข้าสู่บัญชีนายหน้าของคุณโดยตรงเป็นประจำทุกวัน
Existing Account Holders:

1.Contact Exness Support and request your Personal Area be transferred to IB:
https://one.exness.link/a/uku889th for Monthly Cash Back;
or https://one.exness.link/a/qtmulgs5xl for Paid Direct to Your Broker Account
2. After transfer is complete open a new trading account
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 2 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม