กำหนดเงินคืน |  Exness
ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชี Exness
ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
现有帐户持有人:

  1. 请联系Exness客服并要求将您的现有的个人专区转至IB:https://www.exness.com/intl/zh/a/uku889th
  2. 个人专区转处理商申请成功后开通一个新的交易账号
ขั้นตอนที่ 3 ใส่หมายเลขบัญชีของคุณ ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขบัญชีของคุณ
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม