กำหนดเงินคืน |  Exness
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี Exness
เราจะโอนเงินคืนเข้าสู่บัญชีนายหน้าของคุณโดยตรงเป็นประจำทุกวัน

Existing Account Holders:

    1. Contact Exness Support to place your Personal Area under our IB link:

            https://one.exness-track.com/a/uku889th - Monthly Cash Back
                                       OR
            https://one.exness-track.com/a/qtmulgs5xl - Paid Direct to Your Broker Account

    2. After transfer is complete, open a new trading account

ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม