Ayusin ang cash back |  Exness
Unang Hakbang. Magbukas ng Exness account
Ang cash back ay direktang naka-credit sa iyong broker account araw-araw

Existing Account Holders:

    1. Contact Exness Support to place your Personal Area under our IB link:

            https://one.exness-track.com/a/uku889th - Monthly Cash Back
                                       OR
            https://one.exness-track.com/a/qtmulgs5xl - Paid Direct to Your Broker Account

    2. After transfer is complete, open a new trading account

Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Hakbang 3. Piliin ang trading platform Hakbang 2. Piliin ang trading platform
4 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. 3 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.