กำหนดเงินคืน |  InstaForex
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี InstaForex
ไม่สามารถโอนบัญชีในปัจจุบันได้ แต่ให้เปิดบัญชีซื้อขายใหม่แล้วกรอกแบบฟอร์มนี้แทน
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม