Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  InstaForex
Bước 1.Mở một tài khoản InstaForex
Không thể chuyển đổi các tài khoản hiện tại. Thay vào đó, vui lòng mở một tài khoản giao dịch mới và hoàn thành biểu mẫu này.
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.