Postavljanje povrata novca |  HFM
Step 1. Napravite HFM račun
Povrat novca izvršava se izravno na vaš brokerski račun svaki dan nakon što akumulirana dobit premaši iznos od 5,00 $.
Plaćanja se pripisuju i automatski šalju do 12. dana tekućeg mjeseca za ona trgovanja za koja se povrat novca (cashback) akumulirao između prvog i posljednjeg dana prethodnog mjeseca.
Existing account holders - Login to 'myHF', open a new trading account and enter the Introducing Broker ID:

Plaćeno direktno na račun vašeg brokera-     HFM SV: 8180     |    HFM ZA: 10008180

Mjesečni povrat novca-    HFM SV : 13943     |    HFM ZA: 10013943

*HFM limits clients to 5 accounts unless more are requested.
Step 2. Odaberite vrstu računa Step 1. Odaberite vrstu računa
Korak 3. Odaberite platformu za trgovanje Korak 2. Odaberite platformu za trgovanje
Step 4. Unesite informacije vašeg računa Step 3. Unesite informacije vašeg računa
Ovaj broker ne dopušta promjene na postojećim računima. Obratite se našoj podršci za više informacija.