تنظیم استرداد وجه |  HFM
گام ۱. یک حساب HFM را باز کن
RO: Direct to broker account (After $5) - Description
پرداختها در روز دوازدهم (12) ماه برای معاملاتی که بازپرداخت آنها از نخستین تا آخرین روز ماه قبل جمع شده است، تأمین و به صورت خودکار ارسال می‌شود.
Existing account holders - Login to 'myHF', open a new trading account and enter the Introducing Broker ID:

پرداخت مستقیم به حساب کارگزار شما-     HFM SV: 8180     |    HFM ZA: 10008180

استرداد ماهانه-    HFM SV : 13943     |    HFM ZA: 10013943

*HFM limits clients to 5 accounts unless more are requested.
گام ۲. نوع حساب را انتخاب کن گام ۱. نوع حساب را انتخاب کن
مرحله 3. پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنید مرحله 2. پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنید
گام 4. جزئیات حسابت را وارد کن گام 3. جزئیات حسابت را وارد کن
این کارگزار اجازه تغییر در حساب‌های موجود را نمی‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید.