กำหนดเงินคืน |  HFM
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี HFM
การจ่ายเงินจะถูกจ่ายและส่งโดยอัตโนมัติภายในวันที่ 12 ของเดือนสำหรับการเทรดที่ได้มีการสะสมเงินคืนระหว่างวันแรกและวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า
ผู้ถือบัญชีในปัจจุบัน - เข้าสู่ระบบ 'myHF'เปิดบัญชีซื้อขายใหม่แล้วป้อนรหัสนายหน้าที่แนะนำคุณมา:

จ่ายเข้าบัญชีนายหน้าของคุณโดยตรง-    HFM: 8180     |    HFM ZA: 10008180

เงินคืนต่อเดือน-    HFM SV: 13943     |    HFM ZA: 10013943

*ตลาด HF จะจำกัดให้ลูกค้าเพียง 5 บัญชีเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าได้ร้องขอเพิ่ม
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม