กำหนดเงินคืน |  RoboForex
ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชี RoboForex
ผู้ถือบัญชีในปัจจุบัน- โปรดเปิดบัญชีใหม่จาก "พื้นที่ของสมาชิก RoboForex" และให้ป้อน fvsr ในฟิลด์ “รหัสบริษัทในเครือ”
ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอนที่ 3 ใส่หมายเลขบัญชีของคุณ ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขบัญชีของคุณ
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม