กำหนดเงินคืน |  RoboForex
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี RoboForex
ผู้ถือบัญชีปัจจุบัน- กรุณาเปิดบัญชีใหม่จาก "RoboForex Members Area" และในช่อง "Affiliate Code" ให้ใส่:  
fvsr for Monthly Cash Back (สำหรับการคืนเงินรายเดือน) ;  หรือ japc for Paid Direct to Your Broker Account (สำหรับจ่ายตรงไปยังบัญชีโบรกเกอร์ของคุณ)

*ไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีในไซปรัส
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม