Ayusin ang cash back |  RoboForex
Unang Hakbang. Magbukas ng RoboForex account
Existing Account Holders- Please open a new account from the "RoboForex Members Area" and in the "Affiliate Code" field enter:  
fvsr for Monthly Cash Back;  or japc for Paid Direct to Your Broker Account

*Not available for Cyprus account
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Hakbang 3. Piliin ang trading platform Hakbang 2. Piliin ang trading platform
4 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. 3 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.