Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  RoboForex
Bước 1.Mở một tài khoản RoboForex
Chủ Tài Khoản Hiện Tại- Vui lòng mở một tài khoản mới trong "Khu Vực Thành Viên RoboForex" và trong trường "Mã Đối Tác Liên Kết", nhập:  
fvsr để được Hoàn Tiền Hàng Tháng;  hoặc japc được Thanh Toán Trực Tiếp vào Tài Khoản Broker Của Bạn

*Không áp dụng cho tài khoản của Cộng hòa Síp
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.