กำหนดเงินคืน |  FXTM (Forextime)
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี FXTM (Forextime)
ผู้ถือบัญชีปัจจุบัน: 

1. ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ FXTM ทาง [email protected] และขอให้มอบหมายบัญชีซื้อขายของคุณภายใต้ IB 4900292 ของเรา
2. ในอีเมล ให้ระบุเหตุผลการถ่ายโอนเป็น: "Rebate service provider (ผู้ให้บริการคืนเงิน)"
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม