تنظیم استرداد وجه |  FXTM (Forextime)
گام ۱. یک حساب FXTM (Forextime) را باز کن
صاحبان حسابهای فعلی: 

1. از طریق [email protected] با پشتیبانی FXTM تماس بگیرید و درخواست کنید تا حساب معاملاتی‌تان را تحت IB 4900292 ما اختصاص دهد
2. در ایمیل دلیل انتقال را به‌عنوان: «ارائه‌دهنده خدمات تخفیف» مشخص کنید
گام ۲. نوع حساب را انتخاب کن گام ۱. نوع حساب را انتخاب کن
مرحله 3. پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنید مرحله 2. پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنید
گام 4. جزئیات حسابت را وارد کن گام 3. جزئیات حسابت را وارد کن
این کارگزار اجازه تغییر در حساب‌های موجود را نمی‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید.