กำหนดเงินคืน |  Tickmill
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี Tickmill
บัญชีใหม่
เมื่อขอ IB โค้ด ให้กรอก:
IB42043247 หรือสำหรับ Tickmill UK IBU78115055
 
ผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว
1. ล็อกอินไปยัง Tickmill client Area
2. เปิดบัญชีเทรดใหม่
3. เลือกโบรกเกอร์แนะนำลูกค้าใหม่ในลิสต์
4. กรอกลงในช่อง IB โค้ด
IB42043247  หรือสำหรับ Tickmill UK IBU78115055
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม