กำหนดเงินคืน |  Tickmill
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี Tickmill
โปรดป้อน IB42043247 หากระบบถามรหัส IB

ผู้ถือบัญชีในปัจจุบัน - เข้าสู่ระบบพื้นที่ของลูกค้า TickMill เปิดบัญชีซื้อขายบัญชีใหม่ เลือกผู้แนะนำนายหน้าหน้าใหม่จากเมนูเลื่อนลงแล้วป้อนIB42043247 ในฟิลด์รหัส IB
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นตอน 3 เลือกแพลตฟอร์มเทรด ขั้นตอน 2 เลือกแพลตฟอร์มเทรด
ขั้นที่ 4 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม