Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  Tickmill
Bước 1.Mở một tài khoản Tickmill
Vui lòng nhập IB42043247 khi được yêu cầu mã IB.

Chủ Tài Khoản Hiện Tại - Hãy đăng nhập vào Khu Vực khách hàng TickMill, mở tài khoản giao dịch mới, chọn nhà môi giới giới thiệu mới trong danh sách thả xuống và nhập IB42043247 vào trường mã IB.
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.