تنظیم استرداد وجه |  Tickmill
گام ۱. یک حساب Tickmill را باز کن
New Accounts
        When asked for an IB code enter:
                IB42043247 or for Tickmill UK IBU78115055

Existing Account Holders
        1. Login to the Tickmill client Area
        2. Open a new trading account
        3. Select new introducing broker in the dropdown
        4. Enter in the IB code field
               IB42043247  or for Tickmill UK IBU78115055
گام ۲. نوع حساب را انتخاب کن گام ۱. نوع حساب را انتخاب کن
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
گام 4. جزئیات حسابت را وارد کن گام 3. جزئیات حسابت را وارد کن
این کارگزار اجازه تغییر در حساب‌های موجود را نمی‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید.