Balancer (V2) (Arbitrum) เรทติ้งโดยรวม

0.8
อันดับ 339 จาก 353 (Cryptocurrency Exchanges)
เรทติ้งโดยรวมมาจากการรวบรวมเรทติ้งในหลายหมวดหมู่
เรทติ้ง น้ำหนัก
ความนิยม
1.0
3
การควบคุม
0.0
1
สภาพคล่อง
1.0
1
คะแนนด้านราคา
ไม่มีเรทติ้ง
1
ฟีเจอร์ส
ไม่มีเรทติ้ง
1
การช่วยเหลือลูกค้า
ไม่มีเรทติ้ง
1

Balancer (V2) (Arbitrum) ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน

บริษัทแห่งนี้ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานใดๆ ในขณะนี้

Balancer (V2) (Arbitrum) เว็บทราฟฟิก

เว็บไซต์
app.balancer.fi
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ ต่ำกว่า 50,000
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ -
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย -
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด ต่ำกว่า 50,000
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว -
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม -
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย -

Balancer (V2) (Arbitrum) โปรไฟล์

หมวดหมู่ Cryptocurrency Exchanges
หมวดหมู่หลัก Cryptocurrency Exchanges

Balancer (V2) (Arbitrum) เหรียญที่รองรับ (12)

เหรียญที่รองรับในปัจจุบันไม่ได้ถูกรายงานโดย Balancer (V2) (Arbitrum)

เครื่องคำนวณค่าธรรมเนียม Balancer (V2) (Arbitrum)

คำสั่ง Pending ค่าธรรมเนียม Maker .1% --
คำสั่งแบบทันที ค่าธรรมเนียม Taker .2% --
ฝัง < />