Какво представлява спредът

Спредът на финансов инструмент (акции, форекс и др.) се отнася до ценовата разлика между цената „купува“ и цената „продава“. Спредът е вид транзакционен разход, заедно с комисионните, ако има такива. Във връзка със спреда всяка сделка започва със загуба, защото купувате по курс „продава“ и продавате по курс „купува“.

Пример за EUR/USD спред:

 Курс купуваКурс продаваСпред
4-цифрена котировка1.09281.09290.0001 = 1 Pip
5-цифрена котировка1.092521.092570.00005 = 0.5 Pips