สเปรด (ต้นทุนการซื้อขาย) คืออะไร

สเปรด (Spread) ของการซื้อขายตราสารทางการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์ Forex และอื่น ๆ) หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาที่ตลาดต้องการขาย (Ask price) และราคาที่ตลาดต้องการซื้อ (Bid price) ในบรรดาต้นทุนที่ต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่านายหน้าหรือค่าอื่น ๆ สเปรดเป็นต้นทุนในการซื้อขายประเภทหนึ่งที่เราต้องจ่าย เนื่องจากมีสเปรด ดังนั้นการเริ่มต้นซื้อขายใด ๆ จะเริ่มด้วยการขาดทุนเพราะคุณซื้อในราคาที่ตลาดต้องการขาย (Ask) และขายในราคาที่ตลาดต้องการซื้อ (Bid)

ตัวอย่างสเปรด EUR/USD:

 ราคาซื้อ (Bid)ราคาขาย (Ask)สเปรด
เสนอราคา 4 หลัก1.09281.09290.0001 = 1 Pip
เสนอราคา 5 หลัก1.092521.092570.00005 = 0.5 Pips