Какво са пипсовете

Пипс (или пип) във форекса означава най-малката промяна на цената, която може да има при дадена валутна двойка, с изключение на фракции от пипс или „пипети“.

За повечето валутни двойки 1 пипс е 0,0001; за валутни двойки с японска йена, като USD/JPY 1 пипс е 0,01. Когато търгувате с метали, 1 пипс за злато и сребро е 0,01.

Когато съотношението EUR/USD се повиши от 1.0925 на 1.0926, промяната е 1 пипс. При ценообразуване с 5 цифри, ако съотношението EUR/USD се повиши от 1.09255 на 1.09260, промяната ще бъде половин пипс.

Стойностите на пипса варират в зависимост от валутната двойка, така че използвайте нашия калкулатор, за да изчислите лесно тези стойности.

CBFX - Пип калкулатор 
Трябва да въведете валиден номер
Трябва да въведете валиден номер