Τι είναι τα Pips (αυξήσεις τιμών)

Ένα Pip στο forex σημαίνει τη μικρότερη αλλαγή τιμής που μπορεί να κάνει ένα ζεύγος νομισμάτων, εκτός από τα κλάσματα ενός pip ή τα «pipettes».

Για τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων 1 pip είναι 0,0001· για ζεύγη νομισμάτων με το Ιαπωνικό γεν, όπως το USD/JPY, 1 pip είναι 0,01. Κατά τις συναλλαγές μετάλλων, 1 pip για χρυσό και ασήμι είναι 0,01.

Όταν το EUR/USD ανεβαίνει από 1,0925 σε 1,0926, η αλλαγή είναι 1 pip. Με την πενταψήφια τιμολόγηση, εάν το EUR/USD ανέβει από 1,09255 σε 1,09260, η κίνηση θα ήταν μισό pip.

Οι τιμές Pip διαφέρουν ανά ζεύγος νομισμάτων, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μας για να υπολογίσετε εύκολα τις τιμές pip.

CBFX - Υπολογιστής Pip 
Πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό
Πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό