نرخ‌های استرداد وجه
ریبیت‌های استرداد وجه به ازای هر پوزیشن بسته پرداخت می‌شود، مگر اینکه به شکل دیگری مشخص شده باشد. 1 لات = معامله 100,000 واحد ارز پایه.

  Standard Pro Spread Betting
فارکسپیپ 0/30به ازای هر لات USD1/50SGD, 2/15NZD, 2/36JPY, 182/75GBP, 0/96EUR, 1/39CHF, 1/55CAD, 1/93AUD, 1/50پیپ 1/00
نفت / انرژی‌هابه ازای هر لات $0/024به ازای هر لات $0/02هیچ
فلزاتبه ازای هر لات /ounce0/0012  نقره
به ازای هر لات /ounce0/03 طلا
به ازای هر لات :$1/50نقره طلاهیچ
شاخص‌هابه ازای هر لات $0/6 تا سقفبه ازای هر لات $0/5 تا سقفهیچ
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  Standard
فارکس پیپ 0/30
نفت / انرژی‌ها به ازای هر لات $0/024
فلزات به ازای هر لات /ounce0/0012  نقره
به ازای هر لات /ounce0/03 طلا
شاخص‌ها به ازای هر لات $0/6 تا سقف
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  Pro
فارکس به ازای هر لات USD1/50SGD, 2/15NZD, 2/36JPY, 182/75GBP, 0/96EUR, 1/39CHF, 1/55CAD, 1/93AUD, 1/50
نفت / انرژی‌ها به ازای هر لات $0/02
فلزات به ازای هر لات :$1/50نقره طلا
شاخص‌ها به ازای هر لات $0/5 تا سقف
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  Spread Betting
فارکس پیپ 1/00
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
نمایه
AxiTrader UK is a trading name of AxiCorp Limited which is registered in England and Wales under registered number 06378544. AxiCorp is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority – FCA Reference Number 509746. AxiCorp Financial Services Pty Ltd is an Australian company established to provide innovative online financial products and services. AxiCorp is regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) and holds Australian Financial Services License number 318232. Through AxiTrader, they aim to provide foreign exchange trading services with great 24-hour customer service, tight spreads and fast execution with minimal slippage. Their trading platform gives client’s access to the latest market data to enjoy direct access to multiple destinations of liquidity in Forex. AxiTrader aims to keep delivering remarkable trading support and become the world’s leading provider of online foreign exchange trading services.
نام شرکت AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited
سال تأسیس 2007
دفتر مرکزی استرالیا, آذربایجان
محل دفاتر استرالیا, آذربایجان
ارز حساب AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD
بانک وجوه مشتری National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank
زبان‌های تحت پشتیبانی عربی, چینی ها, انگلیسی, آلمانی, مجارستانی, ایتالیایی, لهستانی, روسی, اسپانیایی, تایلندی, ویتنامی, باهاسا (اندونزی)
روش‌های تأمین وجه Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, Paypal, Skrill (Moneybookers)
ابزارهای مالی آیندگان, فارکس
پشتیبانی 24 ساعته بله
حساب‌های تفکیک‌شده بله
حساب‌های اسلامی بله
مشریان ایالات متحده مورد پذیرش است خیر
مشریان ژاپنی مورد پذیرش است خیر
نسخه آزمایشی بدون انقضا بله
حساب بلبرینگ علاقه بله
انواع حساب‌ها

  Standard Pro Spread Betting
کارمزدهیچ7AUD/9CAD/7/25CHF/6/50EUR/4/50GBP/850JPY/11/0NZD/10/0SGD/7USDهیچ
حداکثر اهرم مالی400:1 AU; 30 UK30:1
اسپرد معمول1/0
0/11/0
پلتفرم تلفن همراهMT4 Mobile
بستر های نرم افزاری تجارتMT4
نوع اسپردVariable Spread
حداقل واریز0
حداقل حجم معامله0/01
حدهای ضرر متحرکبله
حداکثر سودبری مجازبله
هجینگ مجازبله
حساب‌های اسلامیبله
  Standard
حداکثر اهرم مالی 400:1 AU; 30 UK
اسپرد معمول 1/0
پلت فرم معاملاتی MT4
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 0
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
  Pro
کارمزد 7AUD/9CAD/7/25CHF/6/50EUR/4/50GBP/850JPY/11/0NZD/10/0SGD/7USD
حداکثر اهرم مالی 400:1 AU; 30 UK
اسپرد معمول 0/1
پلت فرم معاملاتی MT4
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 0
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
  Spread Betting
حداکثر اهرم مالی 30:1
اسپرد معمول 1/0
پلت فرم معاملاتی MT4
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 0
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان در 4 دسته ارائه شده است
قیمت گذاری
5 / 5
مقررات
5 / 5
محبوبیت
4 / 5
رتبه‌بندی کاربر
5 / 5
منبع: fxverify.com > axitrader