Juno Markets امتیاز کلی

2/5
امتیاز 268 از 1760 (کارگزاران فارکس)
رتبه کلی بر اساس مجموع رتبه‌ها در چندین گروه محاسبه می‌شود.
رتبه وزن
محبوبیت
2/9
3
مقررات
2/0
2
امتیاز از سوی مشتری واقعی
رتبه‌بندی نشده
3
رتبه قیمت‌گذاری
رتبه‌بندی نشده
1
ویژگی‌ها
رتبه‌بندی نشده
1
پشتیبانی مشتریان
رتبه‌بندی نشده
1

Juno Markets مقررات / حفاظت از پول

2/0
شرکت مجوزها و مقررات پول مشتری تفکیک شده صندوق جبران سپرده حفاظت از تعادل منفی تخفیف‌ها حداکثر اهرم برای مشتریان خرده فروشی
1000 : 1

Juno Markets ترافیک وب

وب‌سایت
junomarkets.com
بازدیدهای ماهانه ارگانیک 22,300 (100 %)
رتبه ترافیک ارگانیک 316 از 1760 (کارگزاران فارکس)
بازدیدهای پرداختی ماهانه 0 (0 %)
مجموع بازدیدهای ماهانه 22,300
نرخ پرش 36 %
صفحات در هر بازدید 7/23
میانگین مدت نمایش 00:07:37

Juno Markets نمایه

نام شرکت Juno Markets
گروه‌ها کارگزاران فارکس
گروه اصلی کارگزاران فارکس
سال تأسیس 2014
زبان‌های تحت پشتیبانی انگلیسی
ابزارهای مالی فارکس, شاخص‌ها, نفت / انرژی‌ها, فلزات

Juno Markets انواع حساب‌ها

 
پلتفرم تلفن همراه-
بستر های نرم افزاری تجارتMT4
نوع اسپرد-
حداقل واریز500
حداقل حجم معامله0/01
حدهای ضرر متحرک-
 
پلت فرم معاملاتی MT4
حداقل واریز 500
حداقل حجم معامله 0/01