Balancer (V2) (Polygon) Pangkalahatang marka

2.1
May ranggo na 186 sa 406 (Cryptocurrency Exchanges)
Ang kabuuang rating ay nakuha mula sa pinagsama-samang marka sa magkakaibang kategorya.
Rating Timbang
Popularidad
3.2
3
Regulasyon
0.0
1
Liquidity
1.0
1
Marka ng presyo
Hindi naka-rate
1
Mga Tampok
Hindi naka-rate
1
Customer Support
Hindi naka-rate
1

Balancer (V2) (Polygon) Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera

Lumalabas na sa oras na ito, hindi regulado ng alinmang tagapangasiwa sa gobyerno ang kumpanyang ito.

Balancer (V2) (Polygon) Traffic sa web

Mga website
app.balancer.fi
Organic na buwanang pagbisita 129,500 (100%)
Organic na ranggo ng traffic 159 sa 406 (Cryptocurrency Exchanges)
Binayaran na buwanang pagbisita 0 (0%)
Kabuuang buwanang pagbisita 129,500
Rate ng Pag-bounce 39%
Pahina sa bawat bisita 3.07
Karaniwang tagal ng pagbisita 00:06:22

Balancer (V2) (Polygon) Profile

Mga Kategorya Cryptocurrency Exchanges
Pangunahing Kategorya Cryptocurrency Exchanges

Balancer (V2) (Polygon) Mga Sinusuportahang Coin (31)

Kasalukuyang hindi inuulat ng Balancer (V2) (Polygon) ang mga indibidwal na sinusuportahang coin.