Ayusin ang cash back |  Titan FX
Unang Hakbang. Magbukas ng Titan FX account
Iki-credit at awtomatikong ipapadala ang bayad pagdating ng ika-12 araw ng buwan para sa mga trade kung saan naipon ang cashback mula sa una hanggang sa huling araw ng nakaraang buwan.

Existing Account Holders:

If your trading account meets all 3 of these conditions:

  1. has been opened within the last 7 days,
  2. is not linked to any other IB, and
  3. was not opened under ‘Refer a Friend’ program

please contact broker directly with request to link your account to our IB 8213130.

Otherwise, please click on ‘Open an Account’ button above to register a new trading account.

Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Hakbang 3. Piliin ang trading platform Hakbang 2. Piliin ang trading platform
4 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. 3 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.