Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  Titan FX
Bước 1.Mở một tài khoản Titan FX
Thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng đối với các giao dịch mà khoản tiền hoàn lại đã được tích lũy từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng trước.

Existing Account Holders:

If your trading account meets all 3 of these conditions:

  1. has been opened within the last 7 days,
  2. is not linked to any other IB, and
  3. was not opened under ‘Refer a Friend’ program

please contact broker directly with request to link your account to our IB 8213130.

Otherwise, please click on ‘Open an Account’ button above to register a new trading account.

Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.