Uniswap (V3) Pangkalahatang marka

3.1
May ranggo na 72 sa 353 (Cryptocurrency Exchanges)
Ang kabuuang rating ay nakuha mula sa pinagsama-samang marka sa magkakaibang kategorya.
Rating Timbang
Popularidad
4.8
3
Regulasyon
0.0
1
Liquidity
1.0
1
Marka ng presyo
Hindi naka-rate
1
Mga Tampok
Hindi naka-rate
1
Customer Support
Hindi naka-rate
1

Uniswap (V3) Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera

Lumalabas na sa oras na ito, hindi regulado ng alinmang tagapangasiwa sa gobyerno ang kumpanyang ito.

Uniswap (V3) Traffic sa web

Mga website
app.uniswap.org
Organic na buwanang pagbisita 3,938,867 (100%)
Organic na ranggo ng traffic 25 sa 353 (Cryptocurrency Exchanges)
Binayaran na buwanang pagbisita 5,063 (0%)
Kabuuang buwanang pagbisita 3,943,930
Rate ng Pag-bounce 43%
Pahina sa bawat bisita 4.83
Karaniwang tagal ng pagbisita 00:04:55.6810000

Uniswap (V3) Profile

Mga Kategorya Cryptocurrency Exchanges
Pangunahing Kategorya Cryptocurrency Exchanges
Taon na Itinatag 2021
Paraan ng pagpondo Crypto wallets
Maximum na Leverage 1 : 1
Kagamitang pinansiyal Mga Cryptocurrency
Tumatanggap ng mga kliyente mula Canada
Tumatanggap ng mga kliyente mula Hapon
Tumatanggap ng mga kliyente mula Estados Unidos
API sa pakikipagpalitan
Proteksyon sa Negatibong balanse
Social trading
Seguro sa deposito ayon sa regulator

Uniswap (V3) Mga Sinusuportahang Coin (548)

Kasalukuyang hindi inuulat ng Uniswap (V3) ang mga indibidwal na sinusuportahang coin.

Uniswap (V3) Mga Bayarin

0.30% - Singil ng Taker
0.30% - Singil ng Maker

Visit link to see detailed info about Uniswap (V3) fees: Mga Bayarin

Calculator ng singil sa Uniswap (V3)

Mga naka-pending na order Singil ng maker sa .1% --
Agarang Order Singil ng taker sa .2% --
I-embed < />