Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  FXDD Malta
Bước 1. Mở tài khoản FXDD Malta
Chủ Tài Khoản Hiện Tại - chính sách nhà môi giới không cho phép các khách hàng hiện tại tham gia vào chương trình giảm giá của chúng tôi.
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Nhập số tài khoản của bạn Bước 2. Nhập số tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.