Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  xChief
Bước 1.Mở một tài khoản xChief
Existing Account Holders - Contact xChief Support to place your trading account under our IB link: https://www.xchief.com/?a=52d091 
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Existing Account Holders - Contact xChief Support to place your trading account under our IB link: https://www.xchief.com/?a=52d091 
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.